Informacje na temat turniejów dla dzieci dostępne są u p. Przemysława Jakubiaka (504 194 730)