REGULAMIN LIGI TENISA ZIEMNEGO

LUBELSKIEGO KLUBU TENISOWEGO – SEZON LATO 2023
aktualizacja: 14.02.24


W przypadku braku takiej aktywności gracz zostanie usunięty z ligi, a w jego miejsce wchodzi gracz z rezerwy.
Jakiekolwiek odstępstwa od tej zasady należy zgłaszać bezpośrednio do Ksawerego Zaborskiego (665912554).


Z inicjatywy czołowych zawodników powstała BAS extraliga LKT – grupa bez podziału na wiek. Aby w przyszłości dostać się do tej ligi należy zająć 1. miejsce w I lidze Open lub 40+, natomiast drugie miejsca z tych lig zagrają baraż o wejście.
Sponsorem tytularnym tej ligi została
Fabryka Okien i Drzwi BAS.


PRELIGA

Dla graczy bez przeszłości w lidze, powstała liga równoległa do ligi głównej.

W zależności od osiągniętych wyników i obserwacji Organizatorów, uczestnicy z poszczególnych miejsc w prelidze będą przydzieleni do odpowiednich poziomów ligi głównej.


Link do systemu: http://kluby.org/liga/lublin 

Uwaga: pomimo możliwości „wyzwania” przeciwników on-line, wymagany jest również kontakt telefoniczny do przeciwnika w celu potwierdzenia chęci rozegrania meczu.

Odradzamy wysyłanie zbiorczych, nieimiennych SMSów – z doświadczenia wiemy, że dużo skuteczniejszy jest bezpośredni (imienny) kontakt SMSowy, a najlepiej telefoniczny.

W umawianiu spotkań pomocna jest nasza grupa na Facebooku (link).


1. Liga zostanie podzielona na grupy. Podział odbędzie się na podstawie zbliżonego poziomu zawodników, tworząc ligę I, ligę II itd.
Dokładne składy lig zostaną podane w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów.

2. Harmonogram ligi (sezon zima 2023/24):

Start edycji: 02.10.2023

Koniec edycji zimowej: 30.04.24

Następnie baraże i kolejna edycja od ~15.05.24.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.


3. Gry odbywają się w grupach, systemem każdy z każdym.

4. Gra toczy się do dwóch wygranych setów. Jeśli zawodnicy podejmą zgodną decyzję, wówczas przy stanie 1:1 w setach mogą umówić się, że zamiast pełnego trzeciego seta zagrają super tie-break (do 10 punktów). Decyzję tę należy podjąć jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Jeśli nie ma zgody, to należy rzucić monetą. Jeśli decyzja zacznie być podejmowana dopiero przy stanie 1:1 (a nie na początku spotkania), wówczas decydujący głos ma osoba, która chce rozegrać cały set. W przypadku braku czasu trzeba się umówić na inny termin.

UWAGA: Rezerwacja kortu na ligę wpisywana jest na 2h. Jeśli mecz zakończy się wcześniej, czas rezerwacji będzie zaokrąglony „do góry” (licząc co 30 minut).

5. Awanse i spadki: Po rozegraniu wszystkich spotkań w pierwszej edycji ligi, zawodnicy na podstawie zgromadzonych punktów zajmują odpowiednie miejsca w swoich ligach. Do ligi wyższej awansują bezpośrednio zawodnicy z miejsc 1 i 2. Dwóch ostatnich zawodników danej ligi spada do ligi niżej. BARAŻE: mecz barażowy o pozostanie / spadek z ligi rozegrany będzie pomiędzy zawodnikiem trzecim i czwartym od końca w lidze wyższej z zawodnikiem z trzeciego i czwartego miejsca w lidze niższej. Do drugiej edycji zawodnicy przystąpią w nowych składach, zweryfikowanych poprzez awanse i spadki.

UWAGA: W przypadku absencji zawodnika w którejś z edycji, po powrocie do rozgrywek spada on o ligę niżej. Wyjątkiem są zgłoszone do Organizatora sytuacje – np. kontuzja. Organizator może w takiej sytuacji podjąć decyzję o „zamrożeniu” rankingu gracza.

6. Na rozegranie meczów ligowych przysługuje zniżka 10 zł od obowiązującego cennika udostępnienia kortu.

7. Mecze rozgrywane są na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego, al. Zygmuntowskie 4  lub przy Zemborzyckiej 3, po uprzedniej rezerwacji w biurze. Wybór obiektu/nawierzchni, na jakiej odbędzie się spotkanie powinien zostać uzgodniony podczas umawiania meczu i rezerwacji kortu. W przypadku braku zgodności pomiędzy graczami odnośnie wybranego obiektu/nawierzchni, decyduje losowanie (np. rzut monetą). Wynik meczu należy podać pracownikowi biura.

8. Na mecze zawodnicy umawiają się poprzez kontakt telefoniczny do siebie nawzajem.

9. Zapisy pod numerem telefonu 604 638 222 i przez formularz (link). Uwaga – nie gwarantujemy udziału wszystkim chętnym.

10. Dla zawodników z najlepszymi wynikami w swoich ligach przewidziane są nagrody rzeczowe (puchary).

11. Zasady przyznawania punktów:

za zwycięstwo 2:0           – 5 pkt

za zwycięstwo 2:1           – 4 pkt

za przegraną 1:2              – 2 pkt

za przegraną 0:2              – 1 pkt.

12. W przypadku nierozegrania spotkania, punkty nie zostaną przyznane żadnej ze stron.

13. Zawodnicy na mecze umawiają się sami.

14. WALKOWERY
Każdy zawodnik ma prawo dwa razy odmówić rozegrania meczu. W przypadku trzykrotnego odmówienia rozegrania meczu, przyznawany jest walkower dla wyzywającego. Walkowery należy zgłaszać od razu (gracz, któremu należy się krecz informuje Organizatora Ksawerego Zaborskiego (665912554) o danej sytuacji, Organizator po weryfikacji z osobą kreczującą wpisuje 6/0 6/0 wo. – za taki mecz zwycięzcy przyznawane są 4 punkty, a poddającemu mecz zero punktów). Podczas podliczania ligi, mecze bez wpisanego wyniku traktowane są jako nieodbyte, a obydwóm zawodnikom przyznawanych jest po zero punktów.

15. Warunkiem klasyfikacji danego gracza i zdobytych punktów jest rozegranie przynajmniej połowy spotkań możliwych do rozegrania. Podsumowując liczbę rozegranych spotkań danego zawodnika, pod uwagę bierze się tylko te wyniki, kiedy zawodnik był fizycznie obecny w Klubie celem rozegrania spotkania (nie są liczone spotkania oddane walkowerem).
W przypadku, gdy powyższy warunek nie zostanie spełniony, obowiązuje następujący scenariusz:
Nieklasyfikowany zawodnik zajmuje ostatnie miejsce w swojej lidze, a przeciwnikom, którzy rozegrali z nim mecz, przyznawany jest 1 punkt (w przypadku porażki) lub 2 punkty (w przypadku zwycięstwa). Zawodnikom, którzy nie rozegrali z nim meczu przyznawanych jest zero punktów. Momentem użycia tej zasady jest zgłoszenie przez danego zawodnika, że poddaje wszystkie swoje nierozegrane jeszcze mecze (np. z powodu kontuzji). Gracz, który nie rozegrał żadnego meczu jest usuwany z ligi (bez wpływu na pozostałych graczy). Należy przy tym pamiętać, że nadrzędną zasadą jaką powinni kierować się uczestnicy jest rywalizacja w duchu fair-play. Osobom nieklasyfikowanym odejmowane są wszystkie punkty, ponadto nie są brane pod uwagę przy kolejnej edycji.

UWAGA: wszystkie sporne sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora ligi – Ksawery Zaborski (665912554). Jest to jedyna możliwość rozpatrzenia sytuacji wątpliwych (np. przyznanie walkowera, zamrożenie rankingu itp.)

16. O końcowej pozycji w grupie decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów,
a w przypadku remisu spotkanie head 2 head (bezpośrednie), następnie mała tabela.

17. Składy lig oraz wyniki dostępne są w biurze Klubu oraz na www.tenislublin.pl.

18. Wpisowe do ligi wynosi 50 zł za jedną edycję, płatne w biurze Klubu. Składka ta przeznaczona jest na zakup nagród dla uczestników z najlepszymi wynikami oraz na integracyjny event podsumowujący zawody. Jest ona także warunkiem dopisania do ligi. Wpisowe powinno być uiszczone najpóźniej podczas pierwszego spotkania ligowego.

19. Organizator dokłada starań, aby składy lig były na zbliżonym poziomie i nie przekraczały 12/13 zawodników. W przypadku znacznych rozbieżności poziomowych Organizator może podjąć decyzję o przesunięciu gracza do wyższej / niższej ligi.

20. Informacje dodatkowe:

a) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu LKT,
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników,
c) Organizator nie zapewnia piłek na mecze. Zawodnicy powinni porozumieć się nt. piłek w trakcie ustalania terminu meczu. Istnieje możliwość zakupu nowych piłek w Klubie ze zniżką,
d) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu,

e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator,
f) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi,
g) zawodnicy przystępując do rozgrywek akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na publikację numerów komórkowych w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy uczestnikami ligi oraz na publikowanie zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów.